Thursday, February 16, 2012

Tuesday, February 7, 2012

白方包

之前整咗好多唔同啲包包
但係就從未整過白方包
依個簡簡單單
又唔駛用蛋又唔駛用奶...
但係就整出白面包原本啲包味同軟熟性
超好!

焗起引唔住揸咗片多士食....
好肥啲宵夜呀
但真係好有口感
因為自己想切幾厚都得

 
第二朝食做早餐
仍然好軟熟
正!