Sunday, July 6, 2014

京都骨


出街食飯
十次有八次都會叫依味京都骨我仲意食京都骨多過咕嚕肉
睇黎好似差唔多
其實味道都酸酸甜甜咁

有咩唔同????
睇完奶奶啲手抄版"師父配方"
原來就係"喼汁"
就係依一kick
it makes a difference
No comments:

Post a Comment