Thursday, January 9, 2014

失敗了花卷

敗在那裹???
好似好靘好OK架...
花又卷
???
原因做手多多
越做越錯
以為天氣涷
放係有溫水啲煱內發
會好啲快啲
點知!大錯特錯!
中包唔同面包
原來係要乾發
面一濕,蒸出黎就唔光滑了因為錯了
所以急急入wok蒸!
其實應該要發30-60分鍾

蒸出黎都少發
但我覺得似蒸皮多過蒸包


個粉打得唔夠滑身
雖然係用低筋粉
但仍可以打到滑同起筋???
今晚再試No comments:

Post a Comment