Thursday, May 17, 2012

牛油蛋糕 (附食譜)

係雪櫃底搵返盒"金桶牛油"
應該係兩年前係HK空運來美
好彩包得好又放係雪櫃到
仲好好!
今次真係照足食譜啲材料份量...
金桶牛油果然不同...
一邊焗一邊已聞到好香好香啲味..
一出爐
忍唔住切咗塊黎食
又香又鬆
very good!
但係真係要賺啲洗
我搵咗好耐
依邊係無"金桶牛油"賣材料:
金桶牛油 120g
糖霜 80g
鹽 1/3 tsp
低粉 80g
栗粉 30g
泡打粉 1/4 tsp
蛋 2
淡忌廉 20g

做法:
1. 牛油加鹽,糖打成奶白;
2. 逐少加入蛋打勻;
3. 分幾次加入已過篩的麵粉同泡打粉攪勻;
4. 最後加奶打成幼滑麵糊;
5. 倒入焗模中至半滿,放入已預熱180度的焗爐中焗40至45分鐘; (我加了一杯水放係爐裡面)
6. 取出放涼後放入雪櫃 / 冰格雪一日,即可食用~ 
http://blog.yahoo.com/mujima/articles/75947

No comments:

Post a Comment