Tuesday, November 6, 2012

2nd round ...

繼續試機...
琴日整的湯種無用晒
所以第二日嗱嗱啉整嘪佢
今次一次過整咗好多品種
椰絲包,腸仔包,餐肉包同香蔥包
椰絲包個買相最靚...
但我仲意食腸仔包多啲


今次個包好似無第一日咁軟熟
可能係個湯種overntie咗
....
等我下次再驗證吓
睇吓係唔係先
但仍然好好食
整咗一打
比咗啲媽咪
我同Hon兩日食晒九個包

好利害呀


 No comments:

Post a Comment